De Jachthoorngroep Après Chasse.

   
 

           Een bijdrage aan de Game Fair in 2007
                         Een ES-groep van hoge kwaliteit

 

 

Algemeen:
 

Gevestigd:

Après Chasse is een Jachthoorngroep, welke is gevestigd is in het noorden van het land.
 

Soort jachthoornmuziek:

Après Chasse bespeelt ES-hoorn en heeft een herkenbare speelstijl, welke zich het best
laat duiden als Klassiek richting Barok. Naast de bekende  werken componeert zij ook
zelf jachthoornmuziek
 

Contactgegevens:

jhgapreschasse@gmail.com
 

Groepsgrootte:

De jachthoorngroep bestaat momenteel uit 8 blazers.
 

 

 

Externe gegevens:

 
Contactpersoon: Mw. I.F. Minnema-Vrolijk jhgapreschasse@gmail.com

De jachthoorngroep blaast bij wilddiners, begrafenissen en bruiloften e.d.
Daarnaast is zij ook te horen bij bijeenkomsten van WBE's, hondenproeven, en bij tableaus
Verder blazen zij ook bij andere zaken, welke in de groensector passen.
Haar openbare optredens kunt u volgen op deze website onder de rubriek Nieuws-Agenda

 

Interne gegevens:
 
Contactpersoon: Mw. I.F. Minnema-Vrolijk jhgapreschasse@gmail.com

De jachthoornblaasgroep kent momenteel geen ledenstop.
Er wordt op de zondagochtend beurtelings bij de medespelers ( waar mogelijk)  thuis geoefend.
Zij neemt graag deel aan treffens. Zowel in Nederland als daarbuiten. Het recreatieve element staat daarbij voorop.

 

Hoe ziet Après Chasse zichzelf?
Après-Chasse is een groep enthousiaste blazers die eenmaal in de week bij elkaar komen om oude en vooral jachtmuziek
te beoefenen.Zij is geen echte vereniging, heeft geen bestuur, geen voorzitter, geen muzikaal leider, en niemand betaalt
contributie. Après-Chasse kent geen leden, iedereen is gelijk, heeft gelijke rechten en inspraak en ieder maakt daar ook
dankbaar gebruik van, zowel wat betreft repertoire keuze als manier van spelen. Wij zijn altijd tot een overeenkomst
gekomen. Dus eenvoudig een groep mensen die muziek wil maken en dat onder het genot van een hapje en een drankje
beurtelings bij elkaar thuis beoefenen zodat de onkosten zo eerlijk mogelijk verdeeld worden. De naam is bedacht, omdat
er voor ons optreden tijdens het feest ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse
Jagers Vereniging in de grote kerk van Naarden er een naam moest komen voor het programmablad. Het werd Après-Chasse
hetgeen letterlijk vertaald Na de Jacht betekent. Ons programma bestaat hoofdzakelijk uit muziek die na en buiten de
eigenlijke jacht om ten gehore wordt gebracht, dus in mindere mate de jachtsignalen. Het is zeer ongebruikelijk dat een
groep zo ongeorganiseerd werkt, maar bij Après-Chasse werkt het fantastisch.