Bloazers van het Lendebosch

 

Algemeen:
 

Gevestigd:

Bloazers van het Lendebosch is een Jachthoorngroep, welke is gevestigd te Toldijk (Gelderland)
 
 

Soort jachthoornmuziek:

Bloazers van het Lendebosch is een jachthoorngroep en die is gebaseerd op de Duitse traditie.
 
 

Contactgegevens:

LamersM@hetnet.nl
 

Groepsgrootte:

De jachthoorngroep bestaat momenteel uit 9 blazers.
 

 

Externe gegevens:

 
Contactpersoon: Dhr. M. Lamers LamersM@hetnet.nl

Bloazers van het Lendebosch is een jachthoorngroep met een lange traditie. 
Zij blaast bij  bij de wilddiners, begrafenissen en bruiloften en bijeenkomsten van WBE's,

Interne gegevens:
 
Contactpersoon:
Dhr. M. Lamers
LamersM@hetnet.nl

De jachthoornblaasgroep kent momenteel geen ledenstop.
Er wordt op de woensdagavonden vanaf 20:00 geoefend.
 

Hoe ziet Bloazers van het Lendebosch zichzelf?
Een gezellige groep, die er niet voor terugdeinst om bij WBE-vergaderingen en uiteraard bij tableaus eenieder in zijn hart de toegevoegde
waarde van de jachthoorn te laten ervaren.
De groep bestaat uit  8 plessblazers en één par force blazer.