De Jachthoornblaasgroep Cornure.

   
 

           Een jachthoornblaasgroep, die zelfs aan een goede ambiance nog
extra luister kan bijzetten.

 

 

Algemeen:
 

Gevestigd:

Jachthoornblaasgroep Cornure is een Jachthoorngroep, welke is gevestigd te Rheden.
 

Soort jachthoornmuziek:

Jachthoornblaasgroep Cornure behoort tot de oudere groepen van ons land.
Zij heeft haar liefde voor Bes nooit verlaten en heeft deze tot grote hoogte weten te
brengen.
 

Contactgegevens:

esdeman@hetnet.nl
 

Groepsgrootte:

De jachthoorngroep bestaat momenteel uit 18 blazers.
 

 

 

Externe gegevens:

 
Contactpersoon: Mw. E. de Man esdeman@hetnet.nl

De jachthoorngroep blaast bij wilddiners, begrafenissen en bruiloften e.d.
Daarnaast is zij ook te horen bij bijeenkomsten van WBE's, hondenproeven, en bij tableaus
Verder blazen zij ook bij wandeltochten, hubertusvieringen etc. alléén het groene gebeuren betreffende
Haar openbare optredens kunt u volgen op deze website onder de rubriek Nieuws-Agenda

 

Interne gegevens:
 
Contactpersoon: Mw. E. de Man esdeman@hetnet.nl

De jachthoornblaasgroep kent momenteel een ledenstop. De oefenavond is op de woensdag.
Zij neemt graag deel aan treffens. Zowel in Nederland als daarbuiten. Het recreatieve element staat daarbij voorop.

 

Hoe ziet Jachthoornblaasgroep Cornure zichzelf?
Jachthoornblaasgroep Cornure is een groep die zich altijd heeft gekenmerkt door gezelligheid en kwaliteit.
Het hoge aantal leden getuigt daarvan. Zij heeft de voeten sterk in de jacht en is trots op haar traditie.