Eregalerij der kampioenen NK Soloblazen.

De NVJB is in eerste instantie een verhaal van door jachthoornblaasgroepen en voor jachthoornblaasgroepen.
Vaak dient er echter ook solo gepresteerd worden. Soms ben je de enige jager bij een tableau, of breng je
de laatste eer aan een jachtvriend... Kortom: There is a safety in numbers, maar soms zul je het alleen moeten doen.
Niet iedere blazer kan dit aan. Om dan nog eens de beste van het jaar te zijn...
Om die reden een extra zonnig plekje voor de helden van deze bijzondere tak van sport in het jachthoornblazen.

 

  Monique Hazebroek-Vos
         (20
17)

Terug van weg geweest. Gezien het grote aantal deelnemende groepen is in 2016 en 2017 het NK Soloblazen niet uitgevoerd. Op velerlei verzoek
is het nu toch gehouden. De aanvang is verlegd
naar 7:00 uur. Was wel vroeg natuurlijk.

Monique wist van de 13 kandidaten als winnaarüit de bus te komen.  Binnen het zogenaamde knock-outr systeem is alle goed kunnen blazsen niet
voldoende. Monique had de winnende strategie.
 

 

 

 

Kees Wit  
(20
14)

Voor Kees betekent dit een glorieuze afsluiting van
een al evenzo glorieuze carrièrre binnen het
jachthoornblazen. Hij dwong het af bij iedereen die
het mogelijk anders dacht.

Zo ambieerde Kees een competitie voor muzikale
leiders. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat
iedere muzikale leider al een winnaar is en vanaf
dat moment kan het natuurlijk alleen maar
stroomafwaarts. Door voor de 2e keer het NK-soloblazen
te winnen, heeft hij daar geen misverstanden over laten bestaan.

Wij hebben jaren genoten van Kees zijn blazen
en zijn geweldige prestatie met Het Wildrijk.
Wij wensen Kees nog vele gezonde jaren.

 

 


 

 

Evert van Rhee  
(20
13)

Voor Evert geldt duidelijk de de strijdkreet:

De aanhouder wint!

Evert doet alle jaren een gooi naar deze titel.
Aan kwaliteit heeft het nimmer ontbroken.
Het raken van het  jachtgevoel in het  jachtsignaal
heeft hij in deze competitite ondubbelzinning aangetoond!

 

 

 

 

Wim Hazebroek
(20
12)

De eerste blazer, die het
gelukt is om voor de

 
2e
keer

deze positie te bereiken. 

 

 

 

 

 

 

Jos Lemans
(2011)

Dit keer in Limburg een Limburgs feestje.
In de arena moest de strijd gestreden
worden tegen de winnaar 2010 en 2011.

Alle blazers brachten het publiek
volop in vervoering. Jos als jongste
van het drietal en als blazer uit de
topstal van Rolduc greep de beker.
 

 

 

 

 

Jan Schelfhorst
(2010)

Met de nuchterheid die hetoosten des lands eigen is

Veni, Vidi Vici.

De eerste ES-blazer die zich de  weg  naar dit erepodium
heeft weten te vinden  en...
geen genoegen nam met minder..

Het is wel ffsjouwen met al dat  ere-metaal

 

 

 

 

 

 

 Kees Wit
   (2009)


Kees is met hart en nieren een
overtuigd jachthoornblazer.
 Hij is tevens Hornmeister van Jachthoornblaasgroep 't Wildrijk.
Hij is op muzikaal gebied
veeleisend en als er meer in zit, dan
neemt hij zeker geen genoegen met
minder.

Traditioneel op de fürst-pless.

 

 

 

 

Johan Wijnen
(2008)

Johan en zijn muzikale hond zijn bekende verschijningen
op onze concoursen. Muzikaal gedreven tot op het bot.

 

 

 

 

 

 

Adrie Oerlemans
(2007)

Adrie is de Hornmeister van Jachthoornblazersgroep
Horrido-Moergestel. Hoewel uiterst muzikaal gedreven
blijft zijn motto: Meedoen is belangrijker dan winnen.

Altijd extra leuk als juist deze mensen de hoofdprijs
pakken in een kwalitatief zeer zwaar strijdperk.

z

 

 

 

Wim Hazebroek
(2006)

Een Bronhorst veteraan. Wim is de laatste NK-soloblazer, die zich ook
tevens Bronkhorst kampioen mag noemen. Onder het oog van een
compleet Duitse jury laat hij blazend de competitie achter zich.