Vraag Om mij als groep te kunnen aanmelden, hoeveel leden moet ik dan hebben?
Antwoord minimaal 3
   
Vraag Moet ik al mijn leden opgeven als aangesloten blazer?
Antwoord Nee. Het benvloed wel de zwaarte van de stemmen op de algemene ledenvergadering
De zwaarte wordt bepaald door de geregistreerde aangesloten blazers
Let er wel op, dat er minimaal n lid als aangesloten blazer geregistreerd blijft.
   
Vraag Ik ben niet lid van een groep, kan ik dan toch lid worden?
Antwoord Ja, dit betreft dan een jaarlijks persoonlijk lidmaatschap wat ieder jaar opnieuw moet
worden aangevraagd.