Veel gestelde vragen

Wat is nu het Groene Boekje?
De titel luidt: Die Jagdsignale.
Uitgever: Parey Buchverlag Berlin
ISBN 3-8263-8445-8

Wat is nu het Rode Boekje?
De titel luidt:  Die deutschen Jagdsignale in der offiziellen Fassung ders DJV für
Fürst-Pless-Hörner und Parforcehörner in B
LV Verlagsgesellschaf München-Wien-
ISBN 3-405-11939-1

Hoe kom ik aan de verplichte ES-signalen?
Voor zowel het verplichte als het vrije jachtsignaal  beperkt het zich tot de
de jachtsignalen uit het boek "Mehrstimmige Jagdfanfaren Jagdmusik" uitgegeven
door het Jagdhornbläser-Gilde. Uitgave 2000. Dit boek is nog vrij te bestellen.
Op dit moment ( 10 juni 2013) is dit nog aktueel en als goedkoopste te bestellen bij het Gilde.
Het bestelformulier is te downloaden
op de site van het Gilde.
http://jagdhornbläsergilde.de/marktplatz/gilde-angebot-noten/fanfaren-mehrstimmig/

Opmerking: De NVJB bemiddelt noch bij de aankoop noch bij reclame.

Ik ben niet een aangesloten blazer, maar kom op het NK-soloblazen toch als hoogste
uit de bus. Heb ik dan een prijs?

Nee, u wordt hartelijk bedankt voor uw bijdrage en wij hopen dat u er net als ons van
genoten hebt.

Waar vindt ik de verplichte signalen voor de Trompe de Chasse, ES en Bes?
Onder de Concoursreglementen   NK van de rubriek muziek. Klik hier voor de directe link 
klik

Wat is de voorgeschreven lengte van een vrij stuk?
Hoewel dit niet nogmaals eens overduidelijk in de reglementen is opgenomen, wordt er sinds het allereerste
concours een minimum van 24 maten aangehouden.

Is het gebruik van bladmuziek tijdens de uitvoering van het Open Concours toegestaan?
Daar kan gelukkig een heel simpel antwoord op gegeven worden: Nee!

Mag ik met een pless met ventielen aan het insigneblazen deelnemen?
NEE!