Leden service

Mocht u een idee hebben, waarbij wij als koepel voor u als jachthoorngroep een voordeel zouden kunnen behalen,
schroom dan niet dit ons voor te leggen. Als dit qua logistiek, vastlegging van het vermogen etc. haalbaar is, dan
gaan wij dit uiteraard doen  email: secretaris@nvjb.nl