Een landelijke koepelvereniging heeft als nadeel wat verder van haar leden af te staan.
Het is veelal niet mogelijk om met allen een persoonlijke band op te bouwen.  Toch kan
het wellicht prettig gevonden om ook een vorm van een visueel/audio contact aan te kunnen gaan.

Hoewel wij natuurlijk u op dat punt geen 24-uurs service gaan aanbieden, menen wij dat middels
facebook dit zich prima laat regelen.

In de praktijk zal het er veelal op neerkomen, dat u kiest voor:

-emailcontact: secretaris@nvjb.nl , danwel

-telefonisch: 06 -307 109 04 contact.