Redactie Nieuwsbrief

Als lid van de NVJB kunt u als jachthoornblaasgezelschap/groep gebruik maken van de NVJB om andere groepen middels
een nieuwsbrief te benaderen.

 Daar dit inhoudt, dat er ook het benchmark van de NVJB aan verbonden is en dus daarmee ook die van alle aangesloten groepen,

zit hier een marginale toets op in hoeverre tekst, doel etc hiermee in overeenstemming zijn.

Wij zullen altijd met u overleggen om een voor ieder aanvaardbare oplossingen tot stand te brengen.

Soms zijn er ook andere manieren dan een nieuwsbrief om het beoogde doel te bereiken.

Laat u hierdoor niet uit het veld slaan en stuurt u gewoon de stukken in. Wij doen het samen en daar ligt uiteindelijk ook de meerwaarde

van de NVJB als koepelorganisatie voor heel jachthoornblazend Nederland en overige groepen, die graag bij ons aangesloten zijn.

 

Stukken voor de redactie van Nieuwsbrief kunt u mailen naar:

secretaris@nvjb.nl