Heeft u optredens, evenementen, of andere zaken, die u graag op de site van de NVJB wil?
Neemt u dan even contact op met de secretaris.
secretaris@nvjb.nl

Wilt u graag verslagen van optreden, evenementen, seminars etc. geplaatst zien?
Neemt u dan even contact op met de secretaris.
secretaris@nvjb.nl

 

Een aanmelding van een evenement door een lid is volledig kostenvrij. Uiteraard wordt er wel gekeken in hoeverre
het wereldkundig maken van het evenement op de NVJB-site zinvol is.
Verder moet het natuurlijk wel publiekstoegankelijk zijn, danwel door diverse blazer kunnen worden bezocht.
Een algemene ledenvergadering van een een jachthoorngroep leent zich bijvoorbeeld niet voor plaatsing.

Voor een evenement van derden kijkt het bestuur of de bijdrage voor het jachthoornblazen dermate van belang is,
dat wij het in rekening brengen van de kosten achterwege laten. Ingeval van commerciŽle belangen ligt dit niet
voor de hand.