Treekerwissel


Door schapenbegrazing worden landschappen natuurlijk en milieuvriendelijk beheert.
De schaapskudde(s) van de Treeker Wissel grazen in de regio van de Utrechtse Heuvelrug.

Schaapskudde De Treeker Wissel is per 1 april 2014 gestart.
De naam Treeker Wissel is afgeleid van het gelijknamige ecoduct die de natuurgebieden Den Treek en de Leusderheide met elkaar verbinden.
De naam slaat zowel op het wisselen van menselijke en dierlijke verkeersstromen als op door dieren gemaakte paden door de natuur.
Zoals bruggen en ecoducten mensen verbinden, zo brengen ook schaapskuddes mensen en natuur tot elkaar.

Treeker Wissel en vrijwilligers
Treeker Wissel komt graag in contact met mensen die geïnteresseerd zijn in ons werk, met name het natuurbeheer en de omgang met de dieren.
Ook mensen met een goed getrainde bordercollie zijn welkom. Na een dagje meelopen kunnen we kijken of het van beide kanten bevalt.


Contact: info@treekerwissel.nl en http://www.treekerwissel.nl/

Dit is ons team