De Nederlandse Vereniging van Jachthoornblazers, kortweg NVJB, is oorspronkelijk opgericht op 17 maart 1966.

De vereniging heeft ten doel:
1. De bekendheid van en de vaardigheid in het jachthoornblazen te vergroten.
2. Het ijveren voor de instandhouding en uitbreiding van de kennis van goede jachtgebruiken in het algemeen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
1.  Het organiseren van cursussen in het jachthoornblazen.
2. Het stimuleren van het ontstaan en in stand blijven van plaatselijke jachthoorngroepen binnen het raam van de vereniging.
3. Het al dan niet tegen vergoeding beschikbaar stellen van de onder 2, genoemde groepen ter opluistering van bepaalde
    manifestaties van enige importantie op jachtgebied.
4. Het houden van voordrachten en het doen verschijnen van publicaties betreffende goede jachtgebruiken in de ruimste zin.