Rooster van aftreden

  1e
termijn
2e
termijn
Aftredend Ingang
Nood
procedure
Michael Troost 2007 2010 ALV 2013 2013
Dré Ploeger 2007 2009 ALV 2012 2012
Edwin de Bies 2007 2009 ALV 2012 2012
Olav Staats 2016 2019 ALV 2022  

* Noodprocedure Artikel 12,a. Bestuurslid is op iedere ALV herkiesbaar of te vervangen.